De dag dat Oma overleed

Geert Hesse, Wedde

Een verhaal van Stichting Oorlogs- en verzetscentrum Groningen*

De dag dat Oma overleed

Mijn Opa en Oma woonden in Bourtange, direct bij de brug. Zij kregen ruim voordat de Duitsers de brug hebben laten springen bericht dat ze moesten evacueren. Mijn Oma was toen ernstig ziek. Zij zijn toen bij ons op de boerderij aan de Weenderstraat ondergebracht.

En toen werd het 12 April 1945, een prachtige, mooie en zonnige dag. 's Morgens kwamen er nog drie Duitse soldaten vanuit Weende, te voet. Ze zaten heel slecht in hun uniformen en ze sjokten mismoedig ons huis voorbij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een van hen een jongen was van misschien zestien jaar. Ik was zelf toen zeventien en mijn vader zei: "Hij is jonger dan jij nu bent.” Dat waren de laatste Duitse soldaten die wij gezien hebben. Toen werd het stil.

Mijn vader en ik hielden ons voor het huis op. Zo werd het bijna twaalf uur, we stonden met ons beiden tegen de voorgevel naast de stoep en keken richting Weende. De weg maakte ongeveer 550 meter voor ons huis een bocht naar rechts en door die bocht kwam een voertuig aangereden. Een Jeep – die hadden wij nog nooit gezien - met drie soldaten. Het weer was prachtig. En daar reed een geheel open Jeep, met naast de chauffeur een soldaat met een machinepistool over de voorruit en een derde achterin met eenzelfde wapen naar achteren. Ze reden langzaam voorbij, zwaaiend naar ons. Wij zwaaiden natuurlijk terug.

Op het moment dat we ze voor ons huis door de bocht zagen komen, zei mijn vader: “Daar komen onze bevrijders!” En op hetzelfde moment dat wij onze bevrijders zagen, overleed onze Oma, 79 jaar oud. Aan de ene kant hadden we dus het verdriet van het overlijden van Oma, aan de andere kant de vreugde dat de bezettingsjaren voorbij waren. Eerlijk gezegd is het overlijden van Oma aan ons kinderen een heel klein beetje voorbij gegaan. Mijn zus, mijn broer en ik wilden ook de gebeurtenissen van de bevrijding graag zien. We werden er steeds maar op gewezen dat we ons netjes moesten gedragen en rustig houden in verband met Oma’s overlijden.

Geert Hesse - Foto: fam Hesse
Geert Hesse - Foto: fam Hesse

* Dit verhaal is onderdeel van: Bevrijd! Kleine grote herinneringen aan de bevrijding Een project van Oorlogs- en verzetcentrum Groningen.