Druk Pers Vrijheid in Meppel

Van 14 april tot en met 1 juli is in Meppel de tentoonstelling Druk Pers Vrijheid te bezichtigen in het Drukkerijmuseum. De historische drukpers uit 1901, waarop de verzetskrant Trouw is gedrukt, is verhuisd naar het Drukkerijmuseum in Meppel. De pers gaat onderdeel uitmaken van de vaste collectie van het Meppelse museum en is onderdeel van de expositie Vrijheid en Onderdrukking: 'Druk Pers Vrijheid'.

Druk Pers Vrijheid in Meppel
Defensie hielp mee om de historische drukpers in Meppel te krijgen. - Foto: drukkerijmuseum Meppel

Het is bijna zeventig jaar geleden dat we met het einde van de Tweede Wereldoorlog onze drukpersvrijheid herwonnen, nadat deze vrijheid in Nederland vijf jaar onderdrukt was geweest door de Duitse bezetter en zijn bondgenoten. Hoe vond deze onderdrukking zijn neerslag in de Tweede Wereldoorlog? Hoe zorgden de bezetter en zijn bondgenoten voor een zo ‘totaal’ mogelijke controle van de drukpersen en hoe werd hier door de bevolking en de betrokken instanties mee om gegaan?

In deze expositie zullen beide facetten van de oorlogsperiode 40-45 voor het voetlicht worden gebracht. Zowel de ‘vrijheid’ van de drukpersen, zoals deze door het verzet angstvallig werd vastgehouden. Als wel de onvrijheid van de drukpersen zoals gehanteerd door de bezetter en zijn bondgenoten. Daarnaast zal een blik op het heden worden geworpen. Hoe verhoudt de persvrijheid die zeventig jaar terug werd herwonnen zich tot persvrijheid of misschien wel personvrijheid vandaag de dag. Is er een grens in persvrijheid en waar ligt deze dan? Is het gerechtvaardigd om een ‘geschonden’ grens met geweld te ondermijnen?

Voor het bezoeken van deze tentoonstelling geldt de reguliere toegangsprijs.

Activiteiten